Dbamy o środowicko

22-01-2021

Dbanie o środowisko

Zrównoważonego rozwoju

W Pielsa jesteśmy świadomi znaczenia środowiska dla jakości życia ludzi na całej naszej planecie.

Dlatego w naszych zakładach oraz w procesach produkcyjnych i dystrybucyjnych wdrażamy zrównoważony rozwój środowiskowy ze wszystkimi zasobami na wyciągnięcie ręki. Minimalizacja odpadów i emisji, recykling i czysta energia są już realiami w naszej codziennej działalności. I pozostaną naszą troską w przyszłości.